שמשייה מושלמת

שמשייה עם בסיס, מושלמת להצללה 

3 מטר על 3 מטר

ענקית ומהממת עם רגל אלומיניום 

תגובות